The Jack Sels Tribute Band

Het optreden van The Jack Sels Tribute Band vloeit voort uit een onderzoeksproject naar Jack Sels’ leven en werk, dat gevoerd werd in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Sindsdien wordt zijn muziek opnieuw meer uitgevoerd.

Jazzsaxofonist en -componist Jack Sels (1922-1970) was een autodidact met als belangrijkste leermeester de fenomenale platencollectie die hij in zijn jonge jaren had aangelegd. Zijn korte maar opmerkelijke carrière is onlosmakelijk verbonden met het artistieke leven in het naoorlogse Antwerpen, de periode 1945 tot 1970. In die jaren van wederopbouw en welvaart, maakte hij zelf de omgekeerde beweging: van rijkeluiszoon naar armoedige dokwerker. Niettegenstaande zijn grote kwaliteiten – hij deelde het podium met grootheden als Dizzy Gillespie en Lester Young – bleef hij een gedreven amateur.

2019 voorstelling