Welk water drinken we in de toekomst?

Zomerlange droogtes en een stijgende wereldbevolking zorgen ervoor dat onze watervoorraden onder druk komen te staan. Dat kunnen we samen tegengaan door zuiniger om te springen met ons water. Wist je bijvoorbeeld dat het 960 liter water kost om een liter melk te maken? Maar dat alleen zal niet volstaan. Daarom gaan we ook op zoek naar alternatieve bronnen van water. Zeewater, afvalwater, urine, … Wat komt er binnen 10 jaar uit onze kraan?

2019 voorstelling