Petra De Sutter

Fertiliteitsexperte. Auteur. Politica

Petra De Sutter is arts-gynaecoloog, professor en hoofd van de afdeling reproductieve geneeskunde in het UZ Gent. Ze verricht onderzoek op het terrein van de (on)vruchtbaarheid, embryonale stamcellen en de psychologische en ethische aspect van menselijke voortplanting. Ze is een drukbezet arts, maar ook een veelgevraagd opiniemaker. Sinds 2014 is ze senator voor Groen en lid van de Raad van Europa. Politiek zet ze zich in voor migratie, bio-ethiek, LGBTI-rechten en vrouwenrechten. Ze is tevens auteur van twee boeken: [Over]leven en De Maakbare Baby.